FÓGRA MAIDIR LE REIFREANN A THÓGÁIL

Tá fógra á thabhairt leis seo go dtógfar reifreann ar an togra atá san Bille seo.

An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018

Féadfar an Bille a fheiceáil ag www.oireachtas.ie

Déanfar an vótaíocht ar an 25ú lá de Bealtaine 2018, idir 07.00 a chlog ar maidin agus 10.00 a chlog sa tráthnóna.

Arna eisiúint ag an Cheann Comhairimh Áitiúil, Gearóidín Ní Chonchubhair.

Dáilcheantair: Dhún na nGall